Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Artykuły

13 kwietnia 2023

Rekrutacja uzupełniająca 2023/2024

Dyrekcja PSP im. K. Makuszyńskiego w Makowie informuje, że od 13.04.2023 r. do 27.04.2023 r. rusza rekrutacja uzupełniająca uczniów do szkoły na rok szkolny 2023/2024 do oddziału przedszkolnego 4-5-latków, do oddziału 6 -latków, do klasy 1 .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY. SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA!

Harmonogram: http://szkolamakow.skaryszew.pl/art,250,rekrutacja-20232024

27 marca 2023

Rekrutacja 2023/2024 - oświadczenie woli

Informujemy, że rekrutacja w I etapie została zakończona.  Listy uczniów przyjętych wywieszone  są w szkole. Rodzice zostali poinformowani również e-mailowo, sms-em. Od 03.04.2023 r. do 7.04.2023 r. prosimy o potwierdzenie woli rodzica/opiekuna prawnego dotyczącego przyjęcia ucznia do PSP im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie. 

Dyrektor PSP im. K. Makuszyńskiego informuje rodziców dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego, oddziału 6-latków i uczniów klasy 1 na rok szkolny 2023/2024 o konieczności, jak najszybszego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do placówki w formie pisemnego oświadczenia.  Podpisane oświadczenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres
e-mailowy: makowszkola@wp.pl

lub przynieść do Sekretariatu lub przekazać Wychowawcom oddziałów przedszkolnych. 

Przejdź do - Rekrutacja 2023/2024
17 stycznia 2023

Rekrutacja 2023/2024

Dyrekcja PSP im. K. Makuszyńskiego w Makowie informuje, że wszystkie dzieci, których deklaracje zostały złożone zostały przyjęte do szkoły na rok szkolny 2023/2024 do oddziału przedszkolnego 4-5-latków, do oddziału 6 -latków i do klasy 1.

HARMONOGRAM REKRUTACJI I POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 2 marca 2023 r.

do 17 marca 2023 r.

do godz. 15:00

od 13 kwietnia 2023 r.

do 27 kwietnia 2023 r.

do godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 20 marca 2023 r.

do 24 marca 20223 r.

 

od 4 maja 2023 r.

do 8 maja 2023 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych.

30 marzec 2023 r.

do godz. 15:00

 

10 maja 2023 r.

do godz. 15:00

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

od 03 kwietnia 2023 r.

do 07 kwietnia 2032 r.

 

od 12 maja 2023 r.

do 19 maja 2023 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10 kwietnia 2023 r.

do godz. 15:00

23 maja 2023 r.

do godz. 15:00

 

Czytaj więcej o: Rekrutacja 2023/2024
31 marca 2022

Oświadczenie woli rodzica przyjęcia dziecka

Dyrektor PSP im. K. Makuszyńskiego informuje rodziców dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego, oddziału 6-latków i uczniów klasy 1 na rok szkolny 2022/2023 o konieczności, jak najszybszego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do placówki w formie pisemnego oświadczenia.  Podpisane oświadczenie należy przesłać poczta elektroniczną na adres
e-mailowy: makowszkola@wp.pl