Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

6 października 2020

ZMIANY W WEWNĘTRZNYCH PROCEDURACH BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCYCH ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19- Aneks nr 2

ANEKS NR 2

DO

WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA

 DOTYCZĄCYCH ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

NA TERENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

  1. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAKOWIE

Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN,

GIS I MZ

 

Aneks obejmuje następujące zmiany:

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie, nie jest w izolacji w warunkach domowych lub też nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym.
  2. W przypadku gdy u ucznia lub któregoś z domowników występuje podejrzenie zakażenia COVID-19 (został pobrany wymaz, oczekuje się na wyniki testu) rodzic/prawny opiekun proszony jest o poinformowanie o tym fakcie Dyrekcję szkoły. Do czasu uzyskania wyników testu (dziecka lub innego członka rodziny) uczeń pozostaje w domu. W przypadku wyniku pozytywnego rodzic proszony jest o kontakt z placówką, w celu ustalenia dalszego postępowania w porozumieniu z Organem Prowadzącym oraz GIS.
Czytaj więcej o: ZMIANY W WEWNĘTRZNYCH PROCEDURACH BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCYCH ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19- Aneks nr 2
19 września 2020

ZMIANY W WEWNĘTRZNYCH PROCEDURACH BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCYCH ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19- Aneks nr 1

ANEKS NR 1

DO

WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA

 DOTYCZĄCYCH ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

NA TERENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

  1. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAKOWIE

Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN,

GIS I MZ

 

Aneks obejmuje następujące zmiany:

  1. Uczniowie klas I i VII a po zmierzeniu temperatury mogą pozostawić swoje rzeczy w szatni przy wejściu głównym i pozostają w niej do dzwonka na lekcję. Uczniowie klasy I przed rozpoczęciem zajęć oczekują w szatni na przyjście nauczyciela, z którym następnie udają się do sali lekcyjnej.
  2. Uczniowie klasy 0a wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym, gdzie mierzona jest im temperatura i dezynfekują ręce, a następnie udają się z opiekunem do sali lekcyjnej. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać dzieci w określonych godzinach: między 7.00-7.15 oraz 7.45 -8.00. Po zakończonych zajęciach dzieci wychodzą również wyjściem głównym. Rodzice nie mogą wchodzić do budynku szkoły, a chęć odbioru dziecka zgłaszają opiekunowi przy wejściu do szkoły.
  3. Uczniowie klas I-III i 0b po zakończonych zajęciach wychodzą ze szkoły wyjściem głównym.

 

 

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem 21.09.2020 r.

Czytaj więcej o: ZMIANY W WEWNĘTRZNYCH PROCEDURACH BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCYCH ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19- Aneks nr 1
8 września 2020

Nabór do V kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

proszę o przekazanie uczniom Państwa szkoły informacji o naborze do V kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Do Rady mogą kandydować uczniowie, którzy ukończyli 13 lat, a także absolwenci szkół, którzy do 11 września br. nie ukończyli 21. roku życia. 

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące naboru znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/rada-dzieci-i-mlodziezy-nabor. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11 września br.

Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie wybranych projektów dokumentów opracowywanych w MEN oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji. 

Uczestnictwo w pracach Rady to dla młodych ludzi niepowtarzalne doświadczenie, które z powodzeniem mogą wykorzystywać w swojej dalszej edukacji lub pracy zawodowej. Dlatego też raz jeszcze proszę Państwa o rozpowszechnienie informacji o naborze do Rady.  

 

Z wyrazami szacunku
Piotr Gajewski
Dyrektor Departamentu Informacji i Promocji

 

Czytaj więcej o: Nabór do V kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej.
5 września 2020

Powszechny spis rolny.

ROZPOCZĄŁ SIĘ SPIS ROLNY!

Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą już spełnić swój obowiązek – 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020.

Spis rolny potrwa do 30 listopada. Najlepiej jednak spisać się już we wrześniu.

Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy - najbezpieczniejszy i najbardziej wygodny sposób. Jak się spisać? Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz dostępny od 1 września na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/. Wypełnienie formularza jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu. Aplikacja spisowa jest dostępna przez 24 godziny na dobę. Dane potrzebne do logowania zostały umieszczone w liście Prezesa GUS.

W razie pytań należy dzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 w.1

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl

Czytaj więcej o: Powszechny spis rolny.
30 sierpnia 2020

Dowóz uczniów na rozpoczecie roku szkolnego 2020/2021

1. ul. Średnia - 9.00

2. Wymysłów - 9.05

3. Kazimierówka - 9.10

4. Bogusławice - 9.15

5. Zabrodzie - 9.20

6. Maków szkoła - 9.25

Rozwóz godzina 10.30

Czytaj więcej o: Dowóz uczniów na rozpoczecie roku szkolnego 2020/2021
28 sierpnia 2020

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

 

                                                                                                                                  Warszawa, 28 sierpnia 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.

Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

 

Czytaj więcej o: List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.
26 sierpnia 2020

"ZDALNA SZKOŁA+"

 
 
Gmina Skaryszew, w trosce o komfort nauki uczniów, wciąż zabezpiecza niezbędny do tego sprzęt. Gmina Skaryszew dostała kolejne 52 laptopy o wartości 114 683,43 zł, które już trafiły do skaryszewskich szkół.  PSP w Makowie otrzymała kolejne 7 laptopów.
Czytaj więcej o: "ZDALNA SZKOŁA+"
25 sierpnia 2020

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego ze względu na sytuacje epidemiologiczną będzie miało mniej uroczysty charakter niż w latach ubiegłych. Przypominamy o koniecznym zachowaniu środków bezpieczeństwa: prosimy, by rodzice i dzieci przyszli na spotkanie w maseczkach oraz przestrzegali dystans społeczny wynoszący minimum 2m od innych osób. Bardzo prosimy o punktualne przychodzenie na odpowiednią godzinę, bez zbytniego wyprzedzania terminu.

 

  • godz. 9:30 – klasy 0-3 ( przy wejściu głównym od strony boiska )
  • godz. 10:00 – klasy 4-8 ( przy wejściu głównym od strony boiska )

 

Czytaj więcej o: ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU.