ZMIANY W WEWNĘTRZNYCH PROCEDURACH BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCYCH ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19- Aneks nr 2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 października 2020

ANEKS NR 2

DO

WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA

 DOTYCZĄCYCH ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

NA TERENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

  1. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAKOWIE

Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN,

GIS I MZ

 

Aneks obejmuje następujące zmiany:

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie, nie jest w izolacji w warunkach domowych lub też nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym.
  2. W przypadku gdy u ucznia lub któregoś z domowników występuje podejrzenie zakażenia COVID-19 (został pobrany wymaz, oczekuje się na wyniki testu) rodzic/prawny opiekun proszony jest o poinformowanie o tym fakcie Dyrekcję szkoły. Do czasu uzyskania wyników testu (dziecka lub innego członka rodziny) uczeń pozostaje w domu. W przypadku wyniku pozytywnego rodzic proszony jest o kontakt z placówką, w celu ustalenia dalszego postępowania w porozumieniu z Organem Prowadzącym oraz GIS.

3. W roku szkolnym 2020/2021 (do odwołania) został wprowadzony nowy przydział szatni:

Klasa O a, O b- przy schodach

Klasa I- szatnia

Klasa II a- szatnia w budynku sali gimnastycznej

Klasa II b- szatnia

Klasa III a- szatnia

Klasa IIIB- szatnia

Klasa IV- sala 24

klasa V- szatnia

Klasa VI a- szatnia

Klasa VI b- szatnia

Klasa VII a-szatnia

Klasa VII b- sala 21

Klasa VIII- szatnia na piętrze

Klasa V, VI a i VI b przebierają się na korytarzu i po dzwonku wieszają ubrania w szatni po wyjściu klasy VII a z szatni.

 

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem 06.10. 2020 r.