Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2022/2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W bieżącym roku szkolnym MSCDN jest organizatorem siedmiu konkursów przedmiotowych: polonistycznego, biologicznego, chemicznego, fizycznego, geograficznego, historycznego i matematycznego.

Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 43 z dnia 14 września 2022 r. został zatwierdzony i wprowadzony do stosowania Regulamin konkursów przedmiotowych z języka polskiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii i matematyki dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2022/2023.

Więcej na stronie: https://konkursy.mscdn.pl/

Tegoroczna edycja Konkursów Przedmiotowych zgodnie z harmonogramem etapu szkolnego odbędzie się w dniach:

- 24 października 2022 r.- konkurs geograficzny godz. 9.00 i konkurs fizyczny godz. 12.00;

- 25 października 2022 r.- konkurs matematyczny godz. 9.00;

- 26 października 2022 r.- konkurs historyczny godz. 9.00 i konkurs chemiczny godz.12.00;

- 27 października 2022 r.- konkurs biologiczny godz. 9.00;

- 28 października 2022 r.- konkurs polonistyczny godz. 9.00.

 Organizowane przez MKO konkursy z języków obcych zostaną przeprowadzone w dniach 18-20 października 2022 r. zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/konkursy/konkursy-przedmiotowe-1/16769,Konkursy-przedmiotowe-jezyki-obce.html