Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2023/2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2023

Grono Pedagogiczne w PSP w Makowie w roku szkolnym 2022/2023

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot

1

Dyr szkoły – mgr Makuch Magdalena

język polski

2

z-ca dyr – mgr Rogala Robert

matematyka

3

mgr Woźniak Beata

matematyka

4

mgr Falkiewicz Monika

język polski, logopeda, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja

5

mgr Zielińska Katarzyna

język polski, rewalidacja

6

mgr Skrzypczak Monika

język angielski, plastyka, muzyka (zastępstwo za mgr Szarpak Agnieszka)

7

mgr Nosowska Edyta

historia

8

mgr Chojnacka Edyta

technika, informatyka, wdż, przyroda

9

mgr Ciechowicz Elżbieta

biologia

10

mgr Skrzek Weronika

język angielski (zastępstwo za mgr Kacperczyk Wioleta)

11

mgr Sijer Agnieszka

wychowanie fizyczne, świetlica

12

mgr Seta Katarzyna

wychowanie fizyczne, świetlica

13

mgr Leszczyński Leszek

religia

14

mgr Łagowska Agnieszka

religia, wos, korekcyjno-kompensacyjne

15

mgr Jasińska Marzena

fizyka, doradztwo zawodowe

16

mgr Kmiotek Lucyna

geografia

17

mgr Sierzyńska Marzena

chemia

18

mgr Kaca Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

19

mgr Mączyńska Marzena

edukacja wczesnoszkolna, korekcyjno-kompensacyjne

20

mgr Kozuń Marta

język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna

21

mgr Leszczyńska Marta

edukacja przedszkolna

22

mgr Lidia Banaszkiewicz

edukacja przedszkolna

23

mgr Lis Dorota

bibliotekarka

24

mgr Bukalska Justyna

pedagog

25

mgr Nowak Zofia

pedagog specjalny

26

mgr Otolińska Renata

psycholog

27

wakat

logopeda (zastępstwo za mgr Żardecka Marta)

28

mgr Kołtunowicz Paulina

n-l współorganizujący

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/2024.

Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

0A

mgr Lidia Banaszkiewicz

0B

mgr Marta Leszczyńska

IA

mgr Agnieszka Kaca

IIA

mgr Marzena Mączyńska

IIIA

mgr Marta Kozuń

IVA

mgr Monika Falkiewicz

VA

mgr Beata Woźniak

VB

mgr Edyta Chojnacka

VIA

mgr Edyta Nosowska

VIB

mgr Katarzyna Zielińska

VIIA

mgr Agnieszka Łagowska

VIIIA

mgr Agnieszka Sijer